Newidiadau i ailgylchu yn y cartref

O Dydd Llun 5 Mehefin 2017

Yn ystod haf eleni, rydym ni'n sicrhau bod Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o’r lleoedd gwyrddaf i fyw ynddo yng Nghymru drwy gyflwyno nifer o newidiadau i’r ffordd yr ydych chi’n ailgylchu yn y cartref.

O ddydd Llun 5 Mehefin ymlaen, byddwch yn defnyddio cynwysyddion ailgylchu newydd ar gyfer y casgliadau wythnosol, a bydd y rhan fwyaf o gartrefi wedi'u cyfyngu i daflu uchafswm o ddau fag sbwriel bob pythefnos. Rydym hefyd yn cyflwyno casgliad dewisol newydd ar gyfer cewynnau a gwastraff amsugnol, a bydd diwrnod casglu newydd i lawer o gartrefi.